Pristup blokovaný! Vaša IP adresa bola zablokovaná z dôvodu porušovania slušného správania na stránkach mestskej florbalovej ligy. Pokiaľ ste presvedčený, že ide o omyl obráťte sa na administrátora.
"; switch($ip){ case "": echo $body; exit; break; case "": echo $body; exit; break; case "": echo $body; exit; break; case "": echo $body; exit; break; case "": echo $body; exit; break; } /*special*/ $part=substr($ip, 0, 9); switch($part){ case "": echo $body; exit; break; } ?> SPORTMEN florbalová liga

Je krásne, že sa môžeme aj naďalej kochať nevybavenými účtami. Keď zarábajúci človek hodí svoje pohľadávky na nezarábajúceho študenta. Tu je krásna spomienka a dôvod, prečo liga skončila pre neochotu organizátorov:


obr

Keď sa nechce hrať mne, nebude hrať nikto! Pekne som to zariadil! S pozdravom Milan Vojtek.